Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Nie monopol, lecz sanacja(...)

Ostatnie działania rządu RP w zakresie gospodarki odpadami, a zwłaszcza rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazują na pilną konieczność rozwiązania nabrzmiałych problemów gospodarki odpadami. Dla racjonalnego gospodarowania odpadami niezbędne jest wprowadzenie mechanizmu, za pomocą którego to gminy będą mogły efektywnie zarządzać odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych, pozyskując do współpracy również przedsiębiorców prywatnych(...)
»

SALON CZYSTEJ ENERGII(...)

Uczestnicy Salonu Czystej Energii zapraszają do Poznania na targi POLEKO do pawilonu 25 sektor A Salon Czystej Energii to specjalistyczna ekspozycja, na wydzielonej powierzchni wystawienniczej targów POLEKO. Po raz pierwszy w historii targów POLEKO ekspozycja Salon Czystej Energii zorganizowana została w 2001 roku. W ekspozycji udział wzięło 20 firm działających w branży odnawialnych źródeł energii, a w 3-dniowym, o powtarz(...)
»