Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Utrata statusu odpadu w p(...)

Jednym z nowych instrumentów prawnych, zawartych w ustawie o odpadach, jest umożliwienie surowcom wysokiej jakości utraty statusu odpadu. Kryteria z tym związane dla wybranych materiałów są przedmiotem rozporządzeń wydawanych przez Radę UE, a więc przepisów obowiązujących wszystkie państwa Unii bez potrzeby transpozycji do prawa krajowego. Kryteria utraty statusu odpadu obejmują wymagania dotyczące jakości produktu, substratów (źródło pochodzenia, w tym sposób (...)
»

Przetarg na odbieranie od(...)

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawwprowadziła radykalne zmiany w systemie prawnym związanym z gospodarką odpadami komunalnymi. Właściwie w znacznej mierze na nowo określiła treść podstawowego aktu prawnego odnoszącego się do gospodarki odpadami komunalnymi, jakim jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1.   (...)
»