Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska czy mo(...)

10 marca br. Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 63, poz. 441). Projekt wniesiony przez posłów Samoobrony wydawać się mógł „niewinny”, bo zmienia tylko jeden artykuł (art. 12) nowelizacji z 29 lipca 2005 r. i tylko o sześć miesięcy wydłuża vacatio legis (tj. do 13 października 2006 r.). W uzasadnieniu sejmowego przedłożenia czytamy m.in., że dotyczy to specyficznej sytuacji, tj. rekultywacji odpadam(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a podatek VAT Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Go 439/15.(...)
»