Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport branżowy"

Polecane artykuły:

od redaktora(...)

Energia odnawialna, obok zwiększenia efektywności oraz zmniejszenia zużycia energii, odgrywa kluczową rolę w europejskiej strategii zrównoważonej polityki energetycznej. Można uznać, że ogólny kierunek polityki energetycznej i ekologicznej na poziomie Europy został ustalony. Najważniejsze założenia zawarto w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Każdy kraj otrzymał swój cel. Ten dla Polski to udział 15% energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii. W(...)
»

Zamknięte koło w gospodar(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami była organizatorem „Ogólnopolskiego Forum Samorządowego – Bariery rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”, które odbyło się w dniach 13-14 września br. w Gdyni. Jego współgospodarzem była Sabina Kowalska, prezes spółki „Eko Dolina” w Łężycach k. Wejherowa. Wnioski ze spotkania w następujący sposób sformułował Tomasz Uciński, prezes KIGO: – W Polsce brakuje racjonalnego systemu finansowania gospodarki odpada(...)
»