Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Samorządy a kwestia bezpi(...)

W poprzednim numerze („Przegląd Komunalny” 11/2003) przedstawione zostały osiągnięcia samorządów brytyjskich w zakresie współpracy z agendami rządowymi dla podniesienia bezpieczeństwa na drogach. Teraz to samo w odniesieniu do samorządów w Szwecji oraz coś wręcz przeciwnego, tj. brak osiągnięć, w odniesieniu do naszych samorządów. Szwecja znana jest z ciekawych inicjatyw, w których znaczącą rolę odgrywają samorządy. Mniej więcej 3 lata temu, gdy tamtejsza Generalna Dy(...)
»

Cukier w cukrze, czyli o (...)

W ostatnim czasie Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane za IV kwartał 2012 r., obrazujące sytuację w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw w Polsce. Pojawienie się oficjalnego źródła informacji na ten temat pozwoliło wreszcie podsumować ubiegły rok w oparciu o „twarde” liczby. Dział Forum nie jest, w mojej opinii, najbardziej odpowiednim medium do przekazywania zestawień liczbowych i &bd(...)
»