Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

Lower Explosive Limit (LEL) - the lowest percentage concentration by volume of mixture of flammable gas with air which will propagate an explosion in confined space at 25oC and atmospheric pressure · Dolna Granica Wybuchowości Lower Flammable Limit (LFL) - the lowest percentage by volume of mixture of flammable gas with air which will propagate a flame at 25oC and atmospheric pressure · Dolna Granica Palności (...)
»

Odzysk i recykling odpadó(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu wymaga, aby odpady powstałe z przetwarzania zużytego sprzętu zostały w jak największej części poddane recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku. Definiując pojęcia odzysku i recyklingu, ustawa o zużytym sprzęcie odwołuje się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o odpadach przez odzysk rozumie się wszelkie działania, ni(...)
»