Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Ograniczanie niskiej emis(...)

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości. Dlatego też w programach ochrony powietrza, które realizują także gminy, szczególną uwagę poświęca się dotrzymaniu standardów jakości powietrza dla takich substancji jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pył zawieszony. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska można osiągnąć np. poprzez odchodzenie od tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii, zastępowanie paliwa stałego paliwem gazowym(...)
»

Od redakcji(...)

„Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno” – mówił palacz w kultowym filmie „Miś”. Czy z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku oczyszczalni ścieków? Musi śmierdzieć? Ale, ale… co to właściwie znaczy: smród? Organy Inspekcji Ochrony Środowiska co roku rozpatrują setki zgłoszeń dotyczących uciążliwości zapachowej. Nie da się ukryć, że gros z nich dotyczy oczyszczalni ścieków. Bywa i tak, że każdy zapach unoszący się w upalne dni nad miastem nat(...)
»