Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak zmniejszyć zagrożenie(...)

Obok oczywistej przyczyny powodzi, jaką jest nadmierna ilość wody na danym terenie, powodem dużych strat powodziowych jest niewłaściwie prowadzona zabudowa na terenach zalewowych czy też potencjalnie zagrożonych zalaniem. Problem polega na tym, że naturalna zmienność opadów w Polsce i Europie wykazuje ostatnio niebezpieczne anomalie, które powodują, że tereny dotąd uznawane za bezpieczne takimi już nie są. Przepływy wody w rzekach, szacowane np. jako wielka woda(...)
»

I duch i materia…(...)

Trzy komponenty: woda – człowiek – środowisko – po raz siódmy stały się inspiracją do zorganizowania w Licheniu cyklicznej konferencji pod tym tytułem. Jak ocenili organizatorzy, kolejna edycja spotkania wskazuje na ciągłą potrzebę doskonalenia umiejętności podejmowania trafnych decyzji kształtujących współczesne oblicze wodociągów i kanalizacji. Wiedza z tego zakresu powstaje zarówno na kanwie badań, jak i doświadczeń eksploatacyjnych. Dlatego(...)
»