Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan prac nad polskim fal(...)

Od ćwierć wieku cieszymy się wolnością i poszanowaniem kapitału, a jednak w odczuciu autora artykułu inżynierowie zgłaszają mało opracowanych innowacji. Analizując ogłaszane polskie wynalazki i miejsce ich powstania, można dojść do wniosku, że polscy wynalazcy są bardziej doceniani poza granicami kraju niż w Polsce. Przykładem z dziedziny fotowoltaiki jest Olga Malinkiewicz, która odkryła metodę wydajnego nanoszenia materiału perowskitowego(...)
»

Polska w dobie elektromob(...)

Wprowadzenie na szeroką skalę floty pojazdów elektrycznych będzie bezpośrednio oddziaływało na życie Polaków oraz na funkcjonowanie różnych sektorów naszej gospodarki. Największy wpływ będzie odczuwalny w krajowym sektorze elektroenergetycznym, oddziałując na wszystkie jego podsektory: wytwórczy, przesyłowy i dystrybucyjny. Pozytywny wpływ elektromobilności będzie najbardziej widoczny i odczuwalny w miastach, głównie dużych aglomeracjach. Dzięki niemu bowiem nastąpi obniżenie poziomu z(...)
»