Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rekreacyjne usługi ekosys(...)

Tereny zieleni nieformalnej, zwane też nieużytkami pełniącymi funkcję obszarów wypoczynkowych, są wysoko ocenianymi elementami zielonej infrastruktury. Z kolei chętnie odwiedzanymi miejscami wypoczynku są obszary przylegające do zbiorników wodnych. Do badań wytypowano 28 jednorodnych siedliskowo stanowisk, znajdujących się w otoczeniu starorzeczy w dolinie rzeki Wisła 30 km od Warszawy i stanowiące w granicach miasta część zielonej infrastruktury. Wszystkie tereny (...)
»

Stanowisko PIGEO do proje(...)

Przedstawiony opinii publicznej zestaw nowych uregulowań prawnych, mających porządkować i stabilizować zasady funkcjonowania, w tym wsparcia publicznego dla energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, nie spełnia, w opinii PIGEO wymienionych celów. Ponadto nie gwarantuje wypełnienia ciążącego na Polsce obowiązku pełnej transpozycji do krajowego systemu prawnego dyrektywy 2009/28/WE. Najważniejsze zarzuty Najważniejsze zarzuty dotyczą następ(...)
»