Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Że tak powiem(...)

Jakkolwiek trudno podać precyzyjną datę, początek XXI wieku będzie na pewno związany z trudnym okresem przystępowania Polski do Unii Europejskiej. Różnie się na to patrzy, wątpliwości ma i nasze społeczeństwo i społeczeństwa w rozwiniętych ekonomicznie państwach 15-tki. W Polsce boimy się bezrobocia, utraty niezależności, wykupienia przez zagraniczny kapitał, itd. itp. Społeczeństwa 15-tki, mimo wszelkich wysiłków polskiej dyplomacji politycznej i kulturalnej, mają swoje ustalone poglądy na to k(...)
»

Wariacje inowrocławskie. (...)

Nie da się ukryć, że wniosek Rady Miasta Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt Tw 52/12) jest tak skonstruowany, by ukryć fakt, że opiera się tylko na doktrynie in house, a odwołania do Konstytucji RP, Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i ustaw „samorządowych” to jedynie dekoracje. Doktryna ta, a raczej publicystyczna zbitka, to „wywar” z kilku wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości/Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),(...)
»