Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Współspalanie biomasy ora(...)

W celu realizacji procesu współspalania dużych ilości biomasy z węglem zainstalowano na kotle RAFAKO OP-230 system spalania objętościowego Rotating Opposed Fired Air (ROFA). W systemie tym powietrze z dużą prędkością wdmuchiwane jest przez dysze wielootworowe, co powoduje silne turbulentne mieszanie gazów spalinowych i paliwa. Wysokociśnieniowy system spalania objętościowego ROFA zapewnia spalanie całkowite i zupełne oraz zwiększenie wykorzystania objętości komo(...)
»

Jak zadbać o nawierzchnię(...)

Na drogi gminne i powiatowe kierowane są ograniczone środki finansowe, dlatego samorządy powinny starannie wybierać technologie budowy i napraw nawierzchni. Pod uwagę trzeba brać zarówno bieżące potrzeby i możliwości, jak i przyszłe wymogi, np. wynikające ze wzrostu natężenia ruchu pojazdów. Celem zapoczątkowanego w czerwcowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” (PK 6/2016) cyklu artykułów jest przybliżenie stale rozwijających się technologii wytwarzania i wbudowywania (...)
»