Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

System wsparcia kogenerac(...)

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska dyskutowano na temat systemu wsparcia dla wysoko sprawnej kogeneracji po 2018 r. Według oficjalnego stanowiska, rząd widzi korzyści z jego wprowadzenia, ale priorytetem będzie rynek mocy. Ostatecznie o wejściu w życie wsparcia ma zadecydować enigmatycznie brzmiący bilans kosztów i korzyści dla państwa. W odpowiedzi branża podkreśla, że kogeneracja to szansa dla Pol(...)
»

Publiczne skwery i parki (...)

Rolę elementów będących nośnikami tych treści – obok reprezentacyjnych placów, alei czy obiektów architektonicznych – bardzo często odgrywają również publiczne tereny zieleni. Zwłaszcza założenia historyczne stają się swoistymi ogrodami pamięci – przywołują przeszłość, upamiętniają związane z nią postaci (twórców i właścicieli), są namiastką dziejów danego miejsca oraz zapisanych w ich krajobrazie minionych wydarzeń. Pamięć miejsca Pamięć miejsca(...)
»