Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przesłanki decyzji w spra(...)

Ustawa o ochronie przyrody praktycznie nie zawiera jednoznacznych wskazówek co do kryteriów, jakie powinien brać pod uwagę organ podejmujący decyzję dotyczącą zezwolenia na usunięcie drzewa – a w zasadzie dokonujący szeregu rozstrzygnięć w postępowaniu w sprawie jej wydania. Tym samym należy w pierwszym rzędzie odwołać się do zasad ogólnych. Przez uznanie administracyjne rozumie się na ogół takie uregulowanie kompetencji organu administracji, że może on rozstrzygnąć(...)
»

Informator(...)

  Biogazownia w każdej gminie Rada Ministrów przyjęła 13 lipca br. dokument „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Zakłada on, że do 2020 r. powstaną biogazownie wykorzystujące biomasę pochodzenia rolniczego w każdej gminie, która posiada warunki do uruchomienia takiego przedsięwzięcia.   Największy blok na biomasę(...)
»