Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozdrabniarki wolnoobroto(...)

Ze względu na wolne obroty wału rozdrabniającego, maszyny tego typu znalazły zastosowanie tam, gdzie konieczne jest rozdrobnienie wstępne lub tam, gdzie wymaga się określonej granulacji materiału finalnego. Rozdrabniarki wolnoobrotowe są wykorzystywane we wstępnym rozdrabnianiu odpadów komunalnych, rzemieślniczych, leśnych i drzewnych, papierowych, odpadów wielkogabarytowych, podkładów kolejowych, papieru w rolach, palet drewnianych i wielu innych odpadowych substa(...)
»

Budowa Zakładu Unieszkodl(...)

Beneficjentem środków unijnych na zadania związane z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz program edukacji ekologicznej będzie Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (ZGOK). Gwarantem wdrażania planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie gromadzenia (w tym selektywnego) oraz usuwania odpadów zostaną władze miast i gmin uczestniczących w przedsię(...)
»