Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

21-23.06.2017, Krynica Zdrój Sympozjum Hydroprezentacje XX’2017 Organizator: Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach Info: 32/788-25-31; a.jaszkaniec@wodociagi.katowice.pl; www.hydroprezentacje.pl   22-23.06.2017, Bystre Szkolenie z zakresu d(...)
»

Biogaz z zastosowaniem bi(...)

Biogazownie rolnicze oparte na procesie fermentacji metanowej, wdrażane na szeroką skalę na całym świecie, znalazły zastosowanie jako instalacje do biologicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych, z wykorzystaniem biomasy pochodzącej z celowych plantacji roślin energetycznych. System produkcji biogazu „NaWaRo” (Nachwachsende Rohstoffe), wdrażany w Niemczech, wykorzystuje głównie kiszonki z roślin (kukurydzy, traw, buraków itp.), zaś inne substraty (np. gnojowica,(...)
»