Recykling na świecie

wydany w Recykling – 2005-12
  DRUKUJ
Zaniechana dyrektywa
Mimo pięciu lat prac nad dyrektywą na temat odpadów biodegradowalnych Komisja Europejska nie zamierza przyjmować tej tak długo oczekiwanej dyrektywy. W liście skierowanym przez Stavrosa Dimasa – komisarza UE ds. środowiska – do międzynarodowej koalicji organizacji skupiających przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesowych zajmujących się kompostowaniem, można przeczytać, że komisarz nie widzi potrzeby tworzenia osobnej dyrektywy na temat odpadów biodegradowalnych. „Jest wiele technik, które mogą być użyte przy postępowaniu z odpadami biodegradowalnymi, a ich środowiskowe oddziaływanie zależy w dużej mierze od lokalnych warunków. Dlatego kraje członkowskie UE są najlepiej przygotowane do tego, aby określić narodowe systemy zarządzania i politykę postępowania z odpadami biodegradowalnymi”, czytamy w liście.
Koalicja, do której należy m.in. ISWA i ASSURE, utrzymuje, że brak tej dyrektywy doprowadzi do zaniechania inwestowania na rynku kompostowym. Odpady biodegradowalne stanowią obecnie ok. 35 – 40% odpadów komunalnych. UE do tej pory zdecydowała, że odpady te powinny być redukowane na składowiskach do minimum, ale nie określono, w jaki sposób to osiągnąć. Jedynie działania podjęte dotychczas przez Komisję Europejską ograniczyły się do poprawki do dyrektywy odpadowej na temat standardów produkcji kompostu. A określenie standardów, bez uregulowań legislacyjnych, to zbyt mało, zdaniem koalicji, aby rozwijać rynek kompostowy.
Źródło: www.euwid-recycling.com


Dyrektywa samolotowa
W Unii Europejskiej nie obowiązują obecnie żadne standardy i wytyczne odnośnie postępowania z zużytymi samolotami. Dlatego Komisja Europejska przystąpiła do opracowywania dyrektywy na ten temat. Okazuje się bowiem, że ok. 85 – 95% elementów, z których zbudowane są samoloty, można z łatwością poddać odzyskowi lub recyklingowi. W tej chwili prowadzony jest jedynie recykling elementów aluminiowych z samolotów. W latach 2005-2020 w UE zostanie wycofanych z rynku ok. 6 tys. samolotów. Oczekuje się, że dyrektywa samolotowa będzie podobna do dyrektywy samochodowej i zacznie obowiązywać od 2007 r.
Źródło: www.euwid-recycling.com


Nowe zasady recyklingu samochodów
Ministrowie Unii Europejskiej po ponad dwóch latach obowiązywania europejskiej dyrektywy na temat recyklingu samochodów zaproponowali do niej poprawkę. Poprawka mówi o tym, że mogą być sprzedawane tylko te samochody, które zawierają materiały w 85% nadające się do ponownego użytku lub w 95% do recyklingu. Po zaakceptowaniu poprawki kraje Unii Europejskiej będą mieli rok na dostosowanie swojego prawa do wymogów dyrektywy.
Źródło: www.euwid-recycling.com


Recykling telefonów komórkowych w Danii
Rząd duński zapoczątkował kampanię perswazyjną dla dzieci, mającą nakłonić je do dostarczania swoich starych telefonów komórkowych do wyznaczonych punktów. W Danii ponad połowa dzieci powyżej ósmego roku życia posiada telefony komórkowe, które zamierza wymienić w ciągu najbliższych dwóch lat. Duński minister środowiska wyraził swoje zaniepokojenie z powodu niskiego poziomu zwrotów zarówno zużytych telefonów komórkowych, jak i innych urządzeń elektronicznych, dla których UE określi cele odzysku od 2006 r.
Źródło: www:euwid-recycling.com


Odzysk papieru
Wzrasta odzysk papieru w Europie. Europejski przemysł papierniczy osiągnął w 2004 r. odzysk na poziomie 54,6%, rok wcześniej odzysk wynosił 53,6%. Wszystko wskazuje na to, że w 2005 r. przemysł papierniczy osiągnie zakładany cel odzysku na poziomie 56%. W 2004 r. zebrano 50,6 mln ton makulatury, z czego do ponownego przerobu wykorzystano 45,5 mln ton.
Źródło: www.euwid-recycling.com


Przygotowała: Alicja Kostecka

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus