Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zatem po kolei…(...)

Rozmawiajmy poważnie. Wysyłajmy do boju dyskusyjnego argumenty, a nie zawołania będące echem ideologicznych – jakby to ujął filozof – „przedsądów”. A zatem po kolei. Ustawodawca nakazał w sposób niepodlegający żadnej wątpliwości odtransportowywać zmieszane odpady komunalne bezpośrednio i bezwyjątkowo do RIPOK-ów. Od początku jednak nakaz ten jest sabotowany przez firmy wywozowe przy co najmniej bezczynnym udziale powołanych do utrzymania czystości i porządku w gmina(...)
»

Pat w ZSEE?(...)

Nad zmianami prawa, ich skutkami oraz wyzwaniami, które stoją przed branżą zajmującą się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zastanawiali się uczestnicy XI edycji konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Spotkanie ponad 130 osób odbyło się 13 kwietnia br. w Warszawie. Na wydarzenie zorganizowane przez firmy Abrys i Ceced Polska przybył m.in. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. W konferencji(...)
»