Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rośliny w prawie karnym(...)

Drzewa i krzewy pozostają pod ochroną prawnokarną – tak jak każde inne mienie. Chronione są one przed zaborem, zniszczeniem lub uszkodzeniem na podstawie przepisów zawartych w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń. Po zbadaniu problematyki ochrony prawnej zieleni, drzew i krzewów w prawie administracyjnym i prawie cywilnym, przyszła kolej na trzecią wielką gałąź polskiego systemu prawa, jaką jest prawo karne(...)
»

Najbardziej ekologiczna g(...)

4 lutego 2002 r. w sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie III edycji konkursu „Najbardziej ekologiczna gmina 2001”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Zachodniopomorskiego. W uroczystości wziął udział minister środowiska Stanisław Żelichowski z zespołem doradców oraz Jerzy Swatoń wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumo(...)
»