Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Selektywnie w Trzebnicy(...)

Zagospodarowanie odpadów stało się ważnym problemem na terenach zarówno małych gmin, jak i wielkich aglomeracji miejskich. Sprawny system selekcji „u źródła” pozwala skutecznie chronić środowisko przyrodnicze. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki podyktowane było chęcią osiągnięcia efektu ekologicznego oraz koniecznością zmniejszenia strumienia(...)
»