Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zwiększona aktywność medi(...)

Od kilku miesięcy można obserwować coraz bardziej agresywną działalność medialną i lobbingową energetyki systemowej. Dotyczy to zarówno koncernów zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej oraz ciepła, jak i firm parających się dystrybucją ciepła poprzez sieci c.o. w miastach. Działania te budzą niepokój, ponieważ skierowane są przeciwko rozwiązaniom energetyki rozproszonej. W artykułach publikowanych na łamach poczytnych dzienników autorzy posługują się argumentacją bazującą na przein(...)
»

Oczekiwana nowelizacja Cz(...)

W kraju trwają przygotowania do podjęcia nowych wyzwań, jakie niesie za sobą unijna perspektywa finansowa 2014-2020. Niemałą rolę w tym zakresie odegra jakość polskiego prawodawstwa. Aby właściwie wykorzystać przyznane Polsce środki, a potem rozliczyć przedsięwzięcia, w których udział będą miały dotacje (a także tzw. instrumenty inżynierii finansowej), konieczne jest przewidzenie i określenie możliwości i ograniczeń, jakie wynikają z całokształtu polskiego prawa. Wi(...)
»