Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność w czterech ak(...)

Pod koniec 2012 r. ma być gotowa dyrektywa o efektywności energetycznej, której celem będzie 20-procentowa redukcja zużycia energii pierwotnej do 2020 r. Wprowadza ona również rewolucyjne zmiany w podejściu do kogeneracji, efektywności enregtycznej w przypadku budynków użyteczności publicznej, a także w dyrektywie ETS. Efektywność energetyczna była głównym tematem IV Forum efektywności energetycznej, które odbyło się 30 marca br. w Wars(...)
»

Ustawa o odpadach(...)

W 2006 r. ustawa o odpadach została zmieniona w zasadzie tylko jeden raz – choć jednocześnie zmaterializowały się niektóre konsekwencje zmian dokonanych w 2005 r. Jak pamiętamy, były one bardzo istotne i wieloaspektowe. Zmiany dotyczyły planów gospodarki odpadami, zadań samorządu terytorialnego, modyfikacji zasady bliskości, odzysku i unieszkodliwiania poza instalacjami i urządzeniami oraz spalania pozostałości roślinnych i ewidencji odpadów. Ich zakres obejmował ponadto od(...)
»