Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Iluminacje świetlne w par(...)

W dzisiejszych czasach projektowanie oświetlenia parkowego pasującego pod względem przestrzennym i znaczeniowym do charakteru terenu zieleni jest standardem. Projektanci kładą coraz większy nacisk na nowatorskie rozwiązania oświetleniowe, wspomagające kreowanie tożsamości miejsca. Sztuczne oświetlenie, wymykające się typowym wzorcom i formom, pozwala na wzmocnienie identyfikacji przestrzeni, a także wytworzenie indywidualnego, odmiennego od dziennego wizerunku parkó(...)
»

Gospodarka odpadami na Wa(...)

Zwiększenie odzysku odpadów przemysłowych, objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców województwa, rekultywacja nieczynnych składowisk, likwidacja mogilników, utworzenie stacji recyklingowo-demontażowych dla wycofanych z eksploatacji samochodów oraz zwiększenie poziomu wykorzystania osadów ściekowych – to główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami prowadzonej w województwie warmińsko-mazurskim. W województwie warmińsko-mazurskim monito(...)
»