Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawna „bankowalność” pro(...)

  Ostatni rok w branży odnawialnych źródeł energii to w dużej mierze okres koncentrowania się na pytaniu o kształt projektowanej ustawy o OZE. Jej treść, a w szczególności przewidywany system wsparcia dla „zielonych” źródeł, będzie determinował rozwój tego sektora energetyki w najbliższych latach. Niestety, na obecnym etapie kwestia wejścia w życie cał(...)
»

Różne formy finansowania (...)

Nie tylko unijne dotacje, ale też pieniądze pochodzące ze środków krajowych mogą wspierać inwestycje i zadania prośrodowiskowe realizowane przez gminy, związki międzygminne, podmioty wykonujące zadania samorządów oraz przedsiębiorców. Część naborów już trwa, kolejne rozpoczną się niebawem. Środki dysponowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają szansę zniwelować szkody wyrządzone przez klęski żywiołowe czy wesprzeć gospodarkę odpad(...)
»