Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rejestr Czystej Produkcji(...)

Prawie 900 przedsiębiorstw w Polsce realizuje Program Czystszej Produkcji. Został on zainicjowany przed 15 laty przez pozarządową organizację ekologiczną Polski Ruch Czystszej Produkcji, który współpracuje z przemysłem i samorządami terytorialnymi. Podmioty gospodarcze i samorządy, włączone w działania tego Ruchu, podejmują dobrowolne zobowiązania dotyczące racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, w tym ograniczania zużycia surowców naturalnych, wody i energii oraz zrzutu odp(...)
»

O innowacjach bez barier(...)

Pojęcia „innowacja” i „innowacyjność” robią oszałamiającą karierę w Polsce, podobnie jak niegdyś termin „ekologia”. Chcemy, by nasza gospodarka była innowacyjna. Jakie bariery należy pokonać, aby tak się stało? I czy współpraca nauki z biznesem w ogóle jest możliwa?   Platformą wymiany poglądów na temat rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce był I Kongres Innowacyjnej Gospodarki, zorganizowa(...)
»