Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umowy wykonawcze(...)

Gospodarka odpadami stanowi jedną z bardziej problematycznych gałęzi gospodarki komunalnej. Przyczyn tego stanu rzeczy doszukiwać się można w wielu czynnikach – od braku zakorzenienia w polskiej obyczajowości dbałości o środowisko poczynając, poprzez wieloletnie zaniedbania w dziedzinie finansowania niezbędnych inwestycji, na pewnej legislacyjnej niemocy, jaka przez wiele lat panowała w polskim parlamencie w tej niezwykle ważkiej dziedzinie, kończąc. Całości obrazu dope(...)
»

Regulacje prawne dotycząc(...)

Jednym z podstawowych elementów wszelkich systemów zagospodarowania odpadów, obok właściwych regulacji prawnych, jest system ich klasyfikacji, dokonywanej na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów. Najogólniejszy podział, uwzględniający podstawowe źródła powstawania, zastosowany także przy opracowywaniu Krajowego planu gospodarki odpadami1, 2, dzieli odpady na dwie zasadnicze grupy: komunalne i przemysłowe. Odpady powstające w sektorze komunalnym(...)
»