Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sympozjum w Łodzi(...)

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi i tamtejsze Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji – Regionalne Centrum CP były organizatorami sympozjum pt. „Gospodarka komunalnymi odpadami ulegającymi biodegradacji a czystsza produkcja i konsumpcja”. Patronat nad konferencją, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia br. w siedzibie NOT w Łodzi, sprawował Jerzy Kropiwnicki, prezydent Łodzi, a wsparcia finansowego udzielił łódzki WFOŚiGW. Sympozjum poświ(...)
»

W odpowiedzi na wątpliwoś(...)

W wyniku licznych dyskusji podczas konferencji i seminariów poświęconych znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzi się wiele wątpliwości. Poniżej prezentujemy przygotowane przez Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska odpowiedzi na pytania, jakie nurtowały uczestników Konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”, zorganizowanej przez firmę Abrys, która odbyła się na początku września br. w Łodzi. (...)
»