Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wybrane zagadnienia zagos(...)

Ziemowit Suligowski Zagospodarowanie wód opadowych jest zagadnieniem wieloaspektowym. Niezależnie od wszelkich zastrzeżeń (w tym ekologicznych), rozwiązanie problemu wód opadowych należy do podstawowych warunków normalnego funkcjonowania osadnictwa wraz z infrastrukturą – w tym komunikacyjną. Nadrzędną sprawą staje się praktyczna skuteczność przyjmowanych rozwiązań systemowych, w tym alternatywnych w stosunku do tradycyjnego kanalizowania. Charakterystyczną (...)
»

Obowiązki wprowadzających(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Obowiązkom wprowadzających sprzęt został poświęcony przede wszystkim rozdział 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495), przy czym obowiązki te odnoszą się zarówno do warunków produkcji sprzętu, jak i do postępowania z odpadami, które z niego powstają. Należy jednak pamiętać, że obowiązki wprowadzających sprzęt – w zakresie ochrony środowiska – zostały określo(...)
»