Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza stanu sieci ciepł(...)

Zastosowanie techniki termograficznej z powietrza Dzięki technice zdjęć termograficznych wykonywanych z powietrza można przeprowadzić całopowierzchniową ocenę sieci ciepłowniczych oraz zinwentaryzować i rozróżnić jej słabe punkty. Metoda ta może być podstawą do obszernej analizy stanu oraz do rentowniejszego planowania remontów i przeglądów. Know-how w zakresie badań odległościowych dokonywanych z powietrza przy użyciu techniki podczerwieni firma Scandat(...)
»

Życie weryfikuje rozwiąza(...)

Ze Stefanem Mikołajczakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego, rozmawia Wojciech Dutka. Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja ustawy o samorządzie. Jest to kolejny impuls ustawowy, wzmacniający samorząd wojewódzki. Czy jest to już docelowe ukształtowanie kompetencji samorządowych na szczeblu województwa? Każde rozwiązania ustawowe weryfikuje praktyka i tak będzie zapewne również w tym przypadku. To prawda, że samorządy długo czekały na ostateczne uregulowania prawne w zak(...)
»