„Urbanistyka śmietnika” – zrównoważone gospodarowanie przestrzennymi zasobami miast

wydany w Recykling – 2004-5
  DRUKUJ
Niniejszy artykuł inicjuje cykl poświęcony tematyce odpadów budowlanych minimalizacji ilości ich powstawania, specyfikacji mechanizmów przyczyniających się do powstawania odpadów oraz zagadnieniom recyklingu przestrzennego.
(red.)


W wielu rozwiniętych regionach świata zauważalna jest realizacja szeroko rozumianego konsensusu dotyczącego zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególną rolę we wdrażaniu tych zasad przypisuje się miastom jako ważnym konsumentom energii i producentom ogromnej ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów. W tym kontekście często zadawane jest pytanie: czy miasta mogą być planowane w taki sposób, aby konsumować mniej zasobów i energii oraz mniej zanieczyszczać środowisko?
Analizując gospodarkę jako cybernetyczny model procesów metabolizmu, niszczenie przyrody występuje zarów [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus