Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Istotne zmiany prawa(...)

Obecnie gospodarkę odpadami reguluje szereg aktów prawnych. Między innymi jest to Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wymóg osiągnięcia celów zawartych w Dyrektywie Rady 1999/31/WE w sprawie składowisk odpadów przyniósł konieczność zmiany tej ustawy – 22 stycznia br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przepisy przejściowe oraz zmiany także w innych ustawach: (...)
»

Gorąco o osadach(...)

Do stolicy woj. świętokrzyskiego, gościnnych Kielc, w dniach 14-16 września 2011 r. tłumnie zjechali prelegenci i goście V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prezes organizatora – spółki Abrys – Magdalena Dutka, która powitała gości honorowych oraz podziękowała za przybycie i zainteresowanie wydarzeniem. Opiekunem naukowym tego (...)
»