Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Architekt refleksyjnych z(...)

Hugh Ryan określa siebie jako postmodernistycznego projektanta krajobrazu, zainspirowanego stylem art déco. Jego projekty wychodzą poza schematy, a stworzone ogrody doskonale wpisują się w nadmorskie krajobrazy. Hugh Ryan na początku lat 70. XX w. rozpoczął studia architektoniczne na uczelni w Dublinie – stolicy rodzinnej Irlandii. Krótko po ukończeniu nauki utożsamił działania zawodowe z projektowaniem ogrodów, unikając wyzwań ściśle architektonicznych. Ulepszając (...)
»

Gospodarka wodna w wodoci(...)

Znakomitym narzędziem wspierającym te działania jest funkcjonujący od wielu lat system zarządzania środowiskowego, którego fundament stanowią: norma ISO 14001:2004 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). System zarządzania środowiskowego umożliwia połączenie wielu różnorakich przedsięwzięć służących realizacji określonego (...)
»