Powiatowe i gminne Plany Gospodarki Odpadami – plany niespełnionych oczekiwań?


Omawianie teraz zapisów prawa na temat Planów Gospodarki Odpadami (PGO), po ponad dwóch latach od uchwalenia ustawy o odpadach i pod koniec dozwolonego prawem okresu na uchwalenie powiatowych PGO, byłoby wręcz niestosowne. Chciałbym raczej zwrócić uwagę na niektóre kwestie, które uzasadniają umieszczenie w tytule artykułu fragmentu o niespełnionych oczekiwaniach, jakie w samorządach wiązano z tymi Planami.
Propozycje pewnych spójnych modyfikacji polskiego prawa w dziedzinie gospodarki(...)