Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uchwała czy zarządzenie?(...)

W sposób niedostrzeżony finalizuje się obecnie ważna zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mianowicie 23 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Ten nowy akt prawny dokonuje zmian w art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na pozór wydaje się, że zmiany te są mało znaczące i mają wyłącznie charakt(...)
»

W drodze do oczyszczenia (...)

Początkiem działań w Polsce w zakresie walki z azbestem był wprowadzony ustawowo w 1997 r. ostateczny zakaz jego importu, wprowadzania i wykorzystania. Chociaż ustawa dotyczy wszystkich rodzajów azbestu, w praktyce ograniczenie dotyczyło jedynie chryzotylu, ponieważ azbesty amfibolowe zaprzestano stosować już w 1985 r. Kolejnym krokiem było stworzenie w 2002 r. podstaw do skutecznego oczyszczenia kraju z azbestu. W oparciu głównie o aktualny stan prawny w zakresie a(...)
»