Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Park w tożsamości krajobr(...)

Wielu ludzi dojeżdżających codziennie z Łodzi do pracy w Warszawie nie zdaje sobie sprawy z tego, że są obywatelami, nieistniejącego co prawda formalnie, miasta binarnego/duopolis. Skąd ten pomysł? W latach 90. XX w. narodziła się koncepcja miasta binarnego Warszawa-Łódź autorstwa prof. Jacka Damięckiego, która zakładała połączenie tych dwóch polskich metropolii za pomocą infrastruktury kolejowo-autostradowej oraz centralnego lotniska Polski. Dlaczego akurat Warszaw(...)
»

O mapach zagrożenia powod(...)

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ZMP w VI kadencji, które odbyło się 6 lutego 2015 r. w Warszawie, dyskutowano na temat trzech projektów zmiany w ustawie Kodeks wyborczy. Podjęto też stanowisko w sprawie map zagrożenia powodziowego. Zarząd podjął stanowisko dotyczące map zagrożenia powodziowego. To bardzo ważna sprawa. W ramach nowelizacji Prawa wodnego Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy, które wynikają z dyrektywy powodziowej. Nakładają one na resor(...)
»