Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Wyższa efektywność energ(...)

W pierwszych dniach kwietnia w Krakowie odbyła się 8. Doroczna Konferencja Energie-Cites „Zrównoważone zarządzanie energią w miejskich budynkach i systemach”. Energie-Cites formalnie ukonstytuowało się w 1994 r., jako stowarzyszenie kilku gmin Unii Europejskiej. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje ponad 20 europejskich krajów (ok. 100 gmin). W tym samym roku powstała Polska Sieć „Energie Cites”, zr(...)
»