Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Adaptacja do zmian klimat(...)

Jak duży ośrodek miejski przygotować na gwałtowne zmiany pogody? Należy zacząć od wdrożenia strategii adaptacji do zmian klimatu. Obecnie tego typu projekt jest wdrażany w Warszawie. Z jakim skutkiem? Instytut na rzecz Ekorozwoju wspólnie z miastem stołecznym Warszawa, Unią Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart we wrześniu 2014 r. rozpoczął pięcioletni projekt ADAPTCITY. Jego efektem będzie przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy.(...)
»

Pielęgnacja drzew a prawo(...)

Ograniczenie zakresu dozwolonych prac pielęgnacyjnych na drzewach, wynikające z postanowień art. 82 ust. 1a Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) stanowi bardzo istotną ingerencję w konstytucyjnie chronione prawa własności. W związku z tym, jak wszystkie tego typu ograniczenia, muszą być interpretowane z bardzo dużą ostrożnością. Drzewa mogą oddziaływać na zakres wykonywania prawa własności w odniesien(...)
»