Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium działań ZPGO(...)

Na spotkaniu przedstawicieli Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami z wiceministrem środowiska, Tomaszem Podgajniakiem, które odbyło się 14 lutego br., omówiono szeroki zakres zmian w gospodarce odpadami komunalnymi proponowanych przez resort środowiska, a Związek poinformował o działaniach samorządu w celu ograniczenia konkurencji. Tomasz Podgajniak z kolei powiadomił obecnych na spotkaniu o najbliższych zamierzeniach resortu w zakresie legislacji.Podczas posiedzenia Zarządu Z(...)
»

Uzgadnianie z RDOŚ usuwan(...)

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1614) są tym rodzajem decyzji, których wydanie może wymagać współdziałania z innymi organami administracji. Dlatego też zgodnie z postanowieniami art. 83a ust. 2a tego aktu prawnego: Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektore(...)
»