Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Inwestycja w gospodarce o(...)

Cykl artykułów pod tym tytułem ma na celu podzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, będącego kompleksowym zakładem przetwarzającym pełny strumień odpadów komunalnych w technologii MBP (sortownia, kompostownia tunelowa, kwatera i inne obiekty pomocnicze) wraz ze stacją przeładunkową odpadów. Pomocna będzie także znajomość innych inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami za(...)
»

Najnowsze trendy w kształ(...)

Wyznacznikiem ostatnich trendów w kształtowaniu nawierzchni w przestrzeni miejskiej jest przede wszystkim kontrast w postaci łączenia różnych form i faktur z jednoczesnym zachowaniem konsekwencji w kompozycji. Formy swobodne łączone są z geometrycznymi w procesie kreowania wzorów, co wynika przede wszystkim z pełnionych przez nie funkcji. Im bardziej oryginalne zestawienie, tym ciekawsze. Możliwości finansowania danej inwestycji wpływają na wybór materiałów nawierzc(...)
»