Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Bieszczadzki projekt kanalizacyjny Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego realizowane jest przedsięwzięcie mające na celu rozbudowę i uporządkowanie systemu kanalizacyjnego. Do końca sierpnia 2016 r. w miejscowości Wołosate w gm. Lutowiska (woj. podkarpackie) wybudowane zostaną mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii BIOVAC wraz z niezbędną infrastrukturą, a także kolektor sanitarny z przyłączami. Projekt, którego wykonawcą zostało(...)
»

Niepokojący brak uregulow(...)

W Polsce od lat zaniedbywane było zagadnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami stałymi. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem stał się wywóz odpadów na lepiej lub gorzej urządzone składowiska, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Przystępując do Unii Europejskiej i podpisując Traktat Akcesyjny, Polska przyjęła na siebie zobowiązania, związane z uwzględnieniem w naszym prawie i działaniach logicznych rozwiązań systemowych gospodarki odpadami. Pojedynczy samorząd nie jest w stanie(...)
»