Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Jeszcze o decyzjach polit(...)

Henryk Bylka Posłowie nie poczuwają się na ogół do odpowiedzialności za zapisy, które po licznych zmianach i kompromisowych wygładzeniach, po głosowaniu, stają się prawem. Taka jest bowiem natura decyzji politycznych. Trudno w nich pogodzić kadencyjny interes polityczny z perspektywicznym interesem gospodarczym, szczególnie w biznesie wodociągowo-kanalizacyjnym. W dwóch poprzednich numerach PK rozpocząłem dyskusję nad nowelizacją działającej (...)
»

Z kraju(...)

Co w prawie piszczy? Prezydent RP 28 grudnia ub.r. podpisał Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21). Została ona przygotowana ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. Nowa ustawa określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie, a także organów administracji publicznej. Wpro(...)
»