Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"


  1. Opakowania a ekologia... Czytaj

     Małgorzata Pisarska-Jamroży

     Krzysztof Pniewczuk


Polecane artykuły:

Akredytowani weryfikatorz(...)

Centrum Certyfikacji Jakości to profesjonalna jednostka certyfikująca, funkcjonująca w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji: PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-ISO/IEC 27001 (ISMS), PN-EN ISO 22000 (FSMS) oraz w ramach weryfikacji EMAS. Dodatkowo CCJ certyfikuje system zarządzania energią według ISO 50001 – system wspomagający efektywne gospodarowanie(...)
»

Problematyka prawna odpro(...)

Stosownie do art. 3 pkt. 38c Ustawy z 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2006 r. nr 129, poz. 902) do ścieków zalicza się m.in. wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Każdy podmiot ko(...)
»