Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"


  1. Opakowania a ekologia... Czytaj

     Małgorzata Pisarska-Jamroży

     Krzysztof Pniewczuk


Polecane artykuły:

Obowiązki przedsiębiorców(...)

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zobowiązuje ona przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach do zorganizowania systemu ich zbierania oraz zapewnienia odzysku, w tym recyklingu. Powyższe obowiązki przedsiębiorcy mogą wypełniać samodzielnie lub przez przystąpienie do tzw. porozumienia zawartego między izbami go(...)
»

Światowe wytłaczanki(...)

Ekologiczne projekty Joanny Figurniak, absolwentki kierunku projektowania form przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz stypendystki Fundacji Sokratesa w Halle w Niemczech, były już prezentowane na wystawach w Londynie, Pradze, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi oraz w prasie polskiej i zagranicznej. Uhonorowano je m.in. nagrodą Machina Design Awards 2008, wyróżnieniem specjalnym Banku Ochrony Środowiska za najbardziej ekologiczne projekty oraz nominacją do Art of Packaging 200(...)
»