Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Wybrane zmiany(...)

Nowelizacja Prawa wodnego Ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 130, poz. 1087) weszła w życie 30 lipca br. Nowelizuje ona m.in. ustawę o odpadach oraz wprowadza zmiany w ustawie – Prawo wodne, mające wpływ na gospodarkę odpadami. Definicja ścieków W Prawie wodnym doprecyzowano i nieco rozszerzono definicję ścieków. Są nimi obecnie nie tylko wprowadzane do wód lub do ziemi wody odcieko(...)
»

Recykling samochodów a de(...)

W zasadzie wszystkie powstające odpady mogą być zagospodarowane, gdyż zawierają materiały o określonych cechach użytkowych. Znaczenie logistyki odzysku dla poszanowania surowców naturalnych, wykorzystywanych w ramach łańcucha dostaw, jest kluczowe. Współcześnie obowiązujący w wielu wiodących gospodarkach świata kierunek wzrostu gospodarczego uwzględnia efektywne wykorzystanie zasobów, a narzędziem do realizacji tego celu jest m.in. nowo kształtowan(...)
»