Zbiórka, odzysk i recykling odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych WEEE – możliwości polskich recyklerów

wydany w Recykling – 2004-11
  DRUKUJ
FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004

Jedną z dyrektyw, która powinna obowiązywać w Polsce już od sierpnia 2004 r., jest Dyrektywa o odpadach sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) z 27 stycznia 2003 r. (2002/96/EC). Rząd polski i przedsiębiorcy bezpośrednio zainteresowani kształtem, w jakim zostanie ona zaimplementowana, wiedzieli już w 2003 r. o konieczności jej wdrożenia…
Organizacje przedsiębiorców od maja 2003 r. zwracały się do Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Środowiska z pytaniem, kiedy ukaże się projekt ustawy tworzącej system zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Znając polskie realia i barykady problemów powstające często w zupełnie niespodziewanych momentach i miejscach, przedsiębiorcy zaoferowali twórcom ustawy o odpadach sprzętu [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus