Wykonanie obowiązku wynikającego z dyrektywy 96/2002/EC - propozycja producentów sprzętu elektronicznego

wydany w Recykling – 2004-11
  DRUKUJ
FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004

Dyrektywa WEEE nakłada na państwa członkowskie, w tym Polskę, obowiązek selektywnego zbierania, odzysku oraz recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pod pojęciem sprzętu elektrycznego i elektronicznego są rozumiane te urządzenia, obojętnie jakiego przeznaczenia, dla których funkcjonowania potrzebna jest energia elektryczna pochodząca z sieci lub baterii.
Zgodnie z zasadą „śmiecący musi płacić za usunięcie generowanych przez niego śmieci” dyrektywa WEEE obciąża kosztami selektywnej zbiórki, odzysku oraz recyklingu producentów, których produkty po zużyciu znajdą się w strumieniu odpadów. Ważne jest na tym etapie zrozumienie definicji producenta czy raczej wprowadzającego, jak jest on nazwany w istniejącym projekcie Ministerstwa Środowiska, k [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus