Recykling produktowy a pojazdy wycofane z eksploatacji

wydany w Recykling – 2004-11
  DRUKUJ
FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004

Dokonujący się w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz istniejąca struktura wiekowa krajowego parku pojazdów, w której znaczną część stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczyniać się będą do stałego wzrostu łącznej masy odpadów samochodowych.
W sytuacji wzrostu ilości odpadów, pilne staje się stworzenie warunków, zarówno o charakterze prawnym, organizacyjnym, jak i technicznym do powstania w kraju systemu zbiórki, wykorzystania i unieszkodliwiania powstających odpadów. Możliwość [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus