Projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

wydany w Recykling – 2004-11
  DRUKUJ
FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004

Polska jest jedynym krajem spośród 25 państw Unii Europejskiej, który dotychczas nie transponował dyrektywy 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, z późn. zm.). Termin transpozycji dla „starych” państw członkowskich minął 21 kwietnia 2002 r., a dla nowych – 1 maja 2004 r. Dyrektywa ta została wydana w oparciu o art. 175(1) Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE), tzn. dotyczący ochrony środowiska, co oznacza, że państwa członkowskiego mogą wprowadzić wyższe wymagania niż wskazane w dyrektywie.
Trudności w transpozycji tej dyrektywy wynikają m.in. z faktu, że nie uwzględnia ona problemów występujących w Polsce, np. znaczącego indywidualnego importu lub wewnątrzws [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus