Program zagospodarowania opakowań środków niebezpiecznych

wydany w Recykling – 2004-11
  DRUKUJ
FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004

Celem programu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania opakowań po środkach niebezpiecznych. Przez środki niebezpieczne rozumie się zdefiniowane w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych substancje i preparaty chemiczne. Program dotyczy opakowań poużytkowych po środkach niebezpiecznych objętych kaucją, stanowiących w wielu przypadkach odpady niebezpieczne.

Program realizowany będzie w dwóch etapach (wdrożeniowy i uruchomienia systemu ogólnokrajowego) od 2005 r. Wyniki pierwszego etapu programu mają bardzo duże znaczenie dla powodzenia całego projektu. Jednocześnie już teraz zostały przewidziane kolejne kroki realizacyjne przy założeniu, że zostaną spełnione określone i jasno zdefiniowane warunki brzego [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus