Analiza komparatywna bilansów ekologicznych dla puszek z białej blachy i aluminium

wydany w Recykling – 2004-11
  DRUKUJ
Pełna i obiektywna ocena środowiskowa wyrobu wymaga zastosowania odpowiednich instrumentów, wśród których wiodącą rolę odgrywa bilans ekologiczny. Pozwala on na szerokie zestawienie i porównanie oddziaływania na środowisko różnych wyrobów lub grup wyrobów oraz sposobów produkcji, służy określeniu ich słabych stron i identyfikacji ograniczeń środowiskowych oraz umożliwia podejmowanie działań naprawczych na każdym etapie życia wyrobu.
W niniejszym artykule komparatywnej ocenie ekologicznej poddano dwa wybrane opakowania metalowe, a mianowicie: puszki konserwowe z białej blachy oraz puszki aluminiowe. W ogólnym zużyciu wszystkich opakowań metalowych w Polsce puszki konserwowe z białej blachy stanowią ok. 41%, a puszki aluminiowe – ok. 15%¹.

Bilans ekologiczny a ocena cyklu życia
Nazwa bilans ekologic [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus