Wszystkie artykuły w kategorii: "Materiały Seminaryjne"


 1. Zagospodarowanie wykorzystanych opakowań w kontekście aktualnych rozwiązań organizacyjno-prawnych Czytaj

   Włodzimierz Urbaniak


 2. Opakowania biodegradowalne – zagospodarowanie odpadów Czytaj

   Anna Kozłowska


 3. Bilanse ekologiczne opakowań na przykładzie opakowań do kremów Czytaj

   Weronika Borowska

   Anna Lewandowska

   Zenon Foltynowicz


 4. Opakowania biodegradowalne szansą dla środowiska Czytaj

   Natalia Czaja


 5. Analiza komparatywna bilansów ekologicznych dla puszek z białej blachy i aluminium Czytaj

   Magdalena Graczyk

   Joanna Zarębska


 6. Program zagospodarowania opakowań środków niebezpiecznych Czytaj

   Krzysztof Kawczyński


 7. Zbiórka, odzysk i recykling odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych WEEE – możliwości polskich recyklerów Czytaj

   Jerzy Ziaja


 8. System zbiórki, odzysku i recyklingu WEEE – wizja producentów AGD Czytaj

   Wojciech Konecki


 9. Wykonanie obowiązku wynikającego z dyrektywy 96/2002/EC - propozycja producentów sprzętu elektronicznego Czytaj

   Andrzej Głuchowski


 10. Recykling sprzętu elektronicznego Czytaj

   Kazimierz Friedel


 11. Recykling materiałów budowlanych i rozbiórkowych Czytaj

   Marek Kozłowski

   Marek Sawicki


 12. Gruz budowlany – wybrane właściwości i możliwości wykorzystania Czytaj

   Jerzy Rzechuła

   Jan Hupka

   Dariusz Sylwestrzak


 13. Recykling produktowy a pojazdy wycofane z eksploatacji Czytaj

   Ryszard Gola


 14. Recykling pojazdów samochodowych Czytaj

   Piotr A. Wrzecioniarz


 15. Warunki działania stacji demontażu samochodów w Polsce Czytaj

   Jerzy Osiński


 16. Projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Czytaj

   Beata Kłopotek


 17. Odzysk i recykling wyrobów gumowych Czytaj

   Leszek Pyskło

   Wanda Parasiewicz


 18. Społeczna akcja „Sprzątamy Mazury” Czytaj

   Agnieszka Brzezińska


 19. Edukacja ekologiczna w mediach Czytaj

   Dominik Dobrowolski


 20. Platform – edukacyjny program dla młodzieży gimnazjalnej Czytaj

   Anna Kozłowska


 21. Recykling samochodów odpowiedzią na kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży Czytaj

   Janina Nóżka

   Sylwia Chodor


Polecane artykuły:

Odzysk surowców z odpadów(...)

Oprócz pirometalurgicznych metod przerobu strumienia baterii cynkowo-manganowych (Zn-Mn) w praktyce przemysłowej stosowane są technologie hydrometalurgiczne. W literaturze opisywane są dwa procesy przeróbki zużytych baterii wykorzystujące tę technologię – Batenus i TNO. W procesach hydrometalurgicznych odpowiednio przygotowane odpady bateryjne (po obróbce mechanicznej) traktuje się kwaśnym lub alkalicznym ługowaniu. Następnie w wyniku operacji fizykochemicznych rozdziela si(...)
»

Informator(...)

  Centrum kultury nad Wartą Kolejna edycja artystycznego projektu KontenerART rozpoczęła się 28 maja br. w Poznaniu. W specjalnie przygotowanej przestrzeni w centrum miasta nad Wartą będzie można spotkać wielu artystów i wziąć udział w warsztatach, koncertach oraz wystawach. Na potrzeby projektu przygotowano kilka niezależnych pracowni artystycznych (graficzną, muzyczną, multimedialną, designerską i inne), w których będą działały stowarzyszenia, fund(...)
»