Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Z edukacją za pan brat(...)

Znamy laureatów III edycji konkursu „Głośna woda”, skierowanego do tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które podejmują trud prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej dla swoich klientów. Już od trzech lat przy okazji realizacji konkursu „Głośna woda” bacznie przyglądamy się tym przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, które zajmują się również edukacją ekologiczną. To właśnie do tych podmiotów kierujemy redakcyjny konkurs, służący prezen(...)
»

Pomysł na zysk… środowisk(...)

Gospodarka odpadami w naszym kraju zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zmiany prawne związane z dostosowaniem się do dyrektyw unijnych powodują, że odpad zaczyna mieć walory półproduktu, który trzeba należycie przetworzyć, aby osiągnąć oczekiwany zysk, i to niekoniecznie finansowy, lecz przede wszystkim środowiskowy. Wprowadzona selektywna zbiórka odpadów mobilizuje społeczeństwo do zwracania uwagi na to, co i gdzie wyrzuca. Ważnym elementem jest równie(...)
»