Festiwal recyklingu

wydany w Recykling – 2004-11
  DRUKUJ
Samorząd poznański przyjął w czerwcu 2004 r. Strategię i plan gospodarki odpadami, w których – oprócz wskazań organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych powstającego systemu gospo-darki odpadami – znalazły się zapisy o konieczności prowadzenia systematycznej kampanii edukacyjnej i komunikacyjnej. Poznańskie Dni Recyklingu (PDR), choć realizowane przez podmiot pozarządowy (głównym organizatorem była Agencja Informacji i Ochrony Środowiska), stały się elementem tej Strategii.
Od 20 do 25 września 2004 r. poznaniacy mieli możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, spo-łecznych i edukacyjnych promujących recykling. Pierwszego dnia przedstawiciele organizatorów, Krzysztof Mączkowski z Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, Tomasz Chruszczow z Forum Opakowań Szklanych i Jacek Wodzisławski z Fundacj [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus