Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Prawo i edukacja(...)

Tomasz Szymkowiak Olbrzymie zmiany w prawie dotyczącym ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna w gospodarce odpadami były tematami przewodnimi XVIII Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Ustroniu. Tym razem gospodarzem Zjazdu było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zabrzu. Ponad trzystu przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, zakładów oczyszczania miast, producentów sprzętu komunalnego spo(...)
»

Planowanie przestrzenne a(...)

Gminy jako jednostki przestrzenne konkurują między sobą, podobnie jak przedsiębiorstwa działające w jednej branży. Przedmiotem walki pomiędzy podmiotami lokalnej administracji samorządowej jest przede wszystkim pozyskanie znaczących inwestorów, zarówno krajowych, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. Liczba i wielkość podmiotów gospodarczych nie tylko stanowi jeden z podstawowych wskaźników charakteryzujących potencjał ekonomiczny danej gminy, ale również istotnie wpływa na oc(...)
»