Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ogrody Bahaitów w Hajfie(...)

Podczas pobytu w Izraelu (w Ziemi Świętej) warto pojechać do Hajfy i zobaczyć najdłuższe na świecie ogrody pochyłe. Hajfa jest położona w północno-zachodniej części Izraela, na górze Karmel. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z rzymskich dokumentów z II wieku n.e. oraz z żydowskich pism religijnych z III wieku n.e. Prawdziwy jej rozkwit nastąpił w latach trzydziestych XX w. Obecnie we właściwej Hajfie mieszka ok. (...)
»

Świadczenie usług na rzec(...)

W naszej praktyce stanęliśmy ostatnio przed pytaniem, czy działalność polegająca na dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków przez podmiot, któremu gmina nie powierzyła wykonywania zadania własnego, stanowi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy. Wydaje się, że kwestia ta nie była dotychczas szeroko poruszana w literaturze, a jej wydźwięk praktyczny może być istotny dla przedsiębiorstw wod-k(...)
»