Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Przykład zwrotu miasta ku(...)

We Wrocławiu pojęcie „zwrotu miasta ku rzece” kojarzone jest przede wszystkim z działaniami w obszarze Odry. Przyjrzyjmy się jednak potencjałowi, jaki posiadają nabrzeża Oławy w kontekście rewitalizacji dzielnicy Przedmieście Oławskie. Jakie są możliwości zagospodarowania fragmentu nabrzeża rzeki w świetle zapisów w Masterplanie dla rewitalizacji całej dzielnicy? Przedmieście Oławskie jest jedną z niewielu ocalałych po II wojnie światowej części miasta. W XIX w. był(...)
»

Ekonomiczna efektywność p(...)

Henryk Bylka W czerwcowym numerze rozpocząłem dyskusję o celach jakie zamierzał osiągnąć ustawodawca po wprowadzeniu w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówiłem te, które dotyczyły samodzielności i autonomii przedsiębiorstw oraz funkcji gminy. Teraz chcę się zająć efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz inwestycjami. Poprawie tej efektywności, zwiększeniu inwestycji oraz zatrzymaniu postępujące(...)
»