Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Topole z plantacji jako s(...)

Drewno jest najstarszym i najdłużej wykorzystywanym na przestrzeni dziejów paliwem. W USA, Kanadzie, a także w wielu krajach Europy Zachodniej duże znaczenie gospodarcze mają różne gatunki i odmiany topoli, w tym i nowo wyhodowane mieszańce, dostarczające drewna dla energetyki. Od 2002 r. międzynarodowy zespół naukowców pracuje nad możliwością genetycznego zwiększenia produkcji drewna przez topolę. (...)
»

Problemy komputerowego ws(...)

Właściwa informacja dotycząca produktu wycofywanego z użytkowania ma zasadnicze znaczenie dla dalszego z nim postępowania. Istnieje wiele możliwych czynności związanych z wycofywanym produktem, takich jak – naprawa, modernizacja, demontaż urządzenia i ponowne użycie podzespołów, wyekstrahowanie materiałów dla celów recyklingu itp. Wybór jednej z takich możliwości wymaga informacji o właściwościach produktu, w tym wiedzy o zastosowanych wartościowych podzespołach i materiałach. Cenna jes(...)
»