Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr hab. arch. Krzysztof Skalski Forum Rewitalizacji Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Rewitalizacja miast W ostatnich kilku latach głośno zrobiło się o rewitalizacji miast, terenów zdegradowanych, powojskowych i poprzemysłowych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że słowo rewitalizacja jest modne. Stało się tak chyba przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym, które na tego typu działania przewidują znaczne dotacje z bu(...)
»

Nie tylko zielone(...)

Postępująca wraz z upływem czasu dekapitalizacja majątku trwałego jest szczególnie widoczna w podsektorze wytwarzania energii. Znaczna część zainstalowanych w polskich elektrowniach mocy (ok. 30%) ma ponad 40 lat. Dalsza deprecjacja bloków oznaczać będzie konieczność substytucji mocy „wypadających” z użytkowania. Organizacja finansowania nowych inwestycji, biorąc pod uwagę te obecnie realizowane (bloki w Bełchatowie, Pątnowie i Łagiszy), nie przebiega ani łatwo, ani sprawnie. Ban(...)
»