Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Zmiany w rozporządzeniu(...)

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii z 19 grudnia 2005 r. Doprowadzenie do zmiany tego rozporządzenia, polegającej na podniesieniu progów obowiązku udziału zielonej energii w bilansie energii sprzedanej odbiorcom końcowym, było jednym z najważniejs(...)
»

Słów kilka o złotym bizne(...)

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” 14 czerwca 2012 r. ukazał się artykuł pt. „Fiskus stworzył instrukcję, która służy szukaniu haków na przedsiębiorców”. Był on de facto pokłosiem debaty, w której udział wzięli przedstawiciele branży złomowej. Po kilkukrotnym przeanalizowaniu swoich ostatnich artykułów zauważyłem, że w żaden sposób nie wyczerpałem tematu patologii występujących w branży recyklingu od(...)
»