Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe spojrzenie na osady (...)

Z historią działalności Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej wiążą się cyklicznie organizowane konferencje na temat osadów ściekowych. Kolejna, II międzynarodowa i XIII krajowa konferencja pt. „Nowe spojrzenie na osady ściekowe - odnawialne źródła energii” zorganizowana na początku lutego br. miała odświętny charakter. Wiązała się bowiem z Jubileuszem 60-lecia urodzin oraz 30-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dyrektora Instytutu, profesora(...)
»

Miejskie układy zielone w(...)

Beata Raszka W strukturze miasta zwykle wyodrębnia się dwie części - abiotyczną (czynnik techniczny) i biotyczną (element przyrodniczy) – które przeplatają się, tworząc układ strukturalno-funkcjonalny. Jego podstawą są różnego typu powierzchnie zieleni, przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne i dydaktyczno-wychowawcze. Definicja łączy trzy elementy: pr(...)
»