Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energetyka rozproszona sz(...)

Postęp technologiczny powoduje zmiany funkcjonowania ludzi i budowanych przez nich struktur. Wpływa także na ewoluowanie systemu energetycznego, który przez dziesiątki lat rozwijał się wokół wielkogabarytowych struktur, bazujących na paliwach kopalnych, połączonych rozbudowaną siecią przesyłową. Jednak paliwa kopalne wyczerpują się, a te, z których możemy jeszcze korzystać, są coraz trudniejsze do pozyskania i tym samym coraz bardziej kosztowne. Energetyka wielkoskalowa powoduje także znaczne(...)
»

Energetyczna niezależność(...)

Znane są dwie podstawowe technologie produkcji biodiesla z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych: „zimna” i „gorąca”. W pierwszej technologii proces transestryfikacji prowadzi się w temperaturze 20-70°C pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym z użyciem katalizatorów: alkalicznych, kwaśnych lub enzymu lipazy, natomiast w drugiej proces ten prowadzi się w temperaturze 240°C pod ciśnieniem 10 MPa. Technologia „gorąca” wymaga taniego źródła ene(...)
»