Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawy prawne PPP(...)

Jednym z pomysłów, który ma umożliwić wywiązanie się ze wszystkich zadań nałożonych na samorządy, jest partnerstwo publiczno-prywatne umożliwiające zaangażowanie w realizację tego samego zadania zarówno środków publicznych, jak i prywatnych.   Kto może współpracować? Ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego określa ustawa z 19 grudnia 2008 r. (DzU z 2018 r., poz. 1734 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 2 tego aktu prawne(...)
»