Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mieszkać blisko zieleni(...)

Normatywy urbanistyczne powinny zabezpieczać taką ilość powierzchni w otoczeniu zabudowy mieszkalnej, która pozwoli na wprowadzenie i utrzymanie na niej zieleni stanowiącej ważny element standardu zamieszkania. Standard jakości środowiska w miejscu zamieszkania wyznaczany jest szeregiem norm i wskaźników. W praktyce planowania przestrzennego i urbanistyce funkcjonuje pojęcie powierzchni biologicznie czynnej, która określana jest w odniesieniu do wydzielo(...)
»

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 18, Issue 2. April 2003 Mohammed Rial, Stelios Agrotis: „Wyzwania przy wprowadzaniu systemu billingu i usług dla klienta w Egipcie” (Challenges in implementing billing and customer ser-vices systems in Egypt) Zintegrowane systemy informacji o wpływach i klientach są z powodzeniem wprowadzane i instalowane w Środkowym Egipcie przez Przedsiębiorstwa Hydro-Comp. Jako część głó(...)
»