Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyskusyjny wrzesień we Wr(...)

Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków budzi wiele wątpliwości. Po raz kolejny Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zorganizowało spotkanie konsultacyjne poświęcone problemom związanym z interpretacją nowych przepisów, przede wszystkim z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Spotkanie odbyło się 14 września br., tradycyjnie we Wrześni. Przedsiębiorstwo wod-kan w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw(...)
»

Kierunki zmian w gospodar(...)

  Cele wyznaczone w gospodarce odpadami, w szczególności komunalnymi, w perspektywie do 2020 r. określają kierunki zmian w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce.   Niewątpliwie niezbędne jest zdecydowane odejście od składowania odpadów na rzecz innych sposobów zagospodarowania, w szczególności recyklingu, ale również innych metod odzysku.   Cele Z Dyrektywy(...)
»