Logistyczne aspekty gromadzenia stałych odpadów komunalnych cz. II

wydany w Recykling – 2003-9
  DRUKUJ
W celu planowania rozwoju gospodarki odpadami, konstruowany jest logistycznie zorientowany model systemu, który może mieć ujęcie statyczne, uwzględniające opis sytemu wyłącznie dla określonego momentu czasowego, bądź też dynamiczne, które bierze pod uwagę przewidywane zmiany parametrów wejściowych (oraz wyjściowych) i stanu systemu w określonych przedziałach czasu. W niniejszym wydaniu „Recyklingu” omówione zostaną odpady, które – ze względu na swoją postać pierwotną – wymagają uformowania ładunkowego, w celu ich przemieszczenia.

Logistyczna klasyfikacja odpadów i ich grup podobieństwa uwzględnia również technikę przemieszczania odpadów (system przesypowy lub system wymienny), przyjęte rozwiązania jedno- lub dwustopniowe oraz fakt, czy w trakcie proce [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus